Significance Opfris Moment

Hernieuwde energie

en weer fris aan de slag

Wanneer jij volop inspiratie en vergezichten hebt over hoe jouw bedrijf in de toekomst geweldige dingen neer gaat zetten, is het gemakkelijk om er de aandacht bij te houden. Maar als je weer overstapt naar de waan van de dag, dan vervliegt dat gevoel soms snel. Hoe zorg je dat in de jaren die volgen  jouw Significance in het zicht blijft? Aagje helpt!

Speciaal hiervoor hebben we het Significance Opfris Moment ontwikkeld. We helpen en inspireren daarmee door een (jaarlijkse) opfris-sessie.

Twee manieren

om dit samen aan te pakken

Begroten en rapportage

Manier 1

Als je kiest voor dit abonnement, dan hebben we jaarlijks een sessie waarin we de begroting voor het komend jaar of de komende jaren opstellen. In deze sessie denken we samen na over de begroting van het komend jaar, de keuzes die daarbij gemaakt worden, wat de (on)mogelijkheden zijn en of de keuzes passen bij de vastgestelde missie en visie. Ook nemen we het rapportagemodel onder de loep om te kijken of deze nog voldoet. Oftewel of er voldoende op gestuurd wordt.

Waan van Alledag

Manier 2

Voorafgaand aan deze sessie bepalen we samen wat er ‘vergeten’ is in de waan van de dag. Kortom: welk onderwerp verdient het om opgefrist te worden? Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan een vraagstuk over financiën, personeel, marketing, of een vraagstuk dat speelt op een bepaalde afdeling. Aagje zorgt vervolgens (eventueel in samenwerking met één van onze partners) voor een inspirerende sessie van één of twee dagdelen over dat onderwerp.