Finance: Grip op cijfers

Aagje helpt jouw organisatie

bij het krijgen van Grip op de cijfers

Aagje is gespecialiseerd in het koppelen van het hart aan het hoofd. We verbinden begrotingen en heldere, simpele rapportages aan de missie en visie. Aagje adviseert en ondersteunt dagelijks bedrijven, organisaties en non-profits met hun vraagstukken over administratie, begrotingen, prognoses en managementrapportages.

Om jouw onderneming optimaal te kunnen besturen, is inzicht in het reilen en zeilen ervan onmisbaar. Voor dit inzicht zijn een goede begroting en managementrapportage noodzakelijk. Overzichten die zorgen dat je op meer dan alleen financiële cijfers stuurt op een manier die past bij de organisatie en de mensen die er werken.

Aagje ondersteunt en helpt om op maat gemaakte, simpele en goed leesbare rapportages te ontwikkelen. Op deze manier wordt het voor elke onderneming zo belangrijke  ‘meten = weten + stilstaan = sturen’ principe ook door jouw onderneming op een plezierige manier gemakkelijk in praktijk gebracht.

Lees hieronder op welke manier wij ondersteunen om grip te krijgen en te houden.

 • Significance Rapportage

  Een goede rapportage geeft je focus en houvast om te sturen, zodat je de juiste stappen vooruit kunt zetten en de doelen van jouw onderneming behaalt. Aagje ontwerpt in samenspraak met jou een op maat gemaakte, heldere en eenvoudig leesbare Significance Rapportage. In enkele sessies bepalen we welke informatie jou helpt om je missie meetbaar te maken en de meerwaarde van jouw bedrijf stuurbaar te houden.

 • Significance Administratie

  Om het opstellen en genereren van rapportages simpel en efficiënt te houden, zorgt Aagje voor een optimale inrichting van jouw administratie(s). Voordat we daaraan toekomen, onderzoeken we samen welke cijfers in de toekomst houvast geven in het sturen. We richten jouw administratie op zo’n manier in dat de stuurinformatie gemakkelijk gegenereerd kan worden.

 • Significance Begroten

  Begroten is keuzes maken. Organisaties die bewust bezig zijn met het koppelen van hun visie en missie aan de begroting, hebben meer succes. Dit komt omdat ze gericht bezig zijn met de bedrijfsvoering en zich goed bewust zijn waarom de keuzes gemaakt worden.

  Aagje helpt met het opstellen van de (meerjaren-) begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel het hart (economische winst) als het hoofd (betekenisvolle winst).