Finance: Grip op cijfers

Aagje helpt jouw organisatie

bij het krijgen van Grip op de cijfers

Om jouw onderneming optimaal te kunnen besturen, heb je een actueel inzicht in het reilen en zeilen van jouw bedrijf nodig. Voor dit inzicht is een goede managementrapportage noodzakelijk. Een overzicht welke niet alleen financiële cijfers rapporteert, maar ook de voor jouw bedrijf belangrijke niet-financiële cijfers.

Aagje ondersteunt en helpt om een op maat gemaakte, simpele en goed leesbare rapportage te ontwikkelen. Op deze manier wordt het voor elke onderneming zo belangrijke  ‘meten = weten + stilstaan = sturen’ principe ook door jouw onderneming op een plezierige manier gemakkelijk in praktijk gebracht.

  • Significance Rapportage

    Een goede rapportage geeft je focus en houvast om te sturen, zodat je de juiste stappen vooruit kunt zetten en de doelen van jouw onderneming behaalt. Aagje ontwerpt in samenspraak met jou een op maat gemaakte, heldere en eenvoudig leesbare Significance Rapportage. In enkele sessies bepalen we welke informatie jou helpt om je missie meetbaar te maken en de meerwaarde van jouw bedrijf stuurbaar te houden.

  • Significance Administratie

    Om het opstellen en genereren van rapportages simpel en efficiënt te houden, zorgt Aagje voor een optimale inrichting van jouw administratie(s). Voordat we daaraan toekomen, onderzoeken we samen welke cijfers in de toekomst houvast geven in het sturen. We richten jouw administratie op zo’n manier in dat de stuurinformatie gemakkelijk gegenereerd kan worden.

  • Significance Begroten

    Begroten is keuzes maken. Organisaties die bewust bezig zijn met het koppelen van hun visie en missie aan de begroting, hebben meer succes. Dit komt omdat ze gericht bezig zijn met de bedrijfsvoering en zich goed bewust zijn waarom de keuzes gemaakt worden.